MERUS POWER

Finský výrobce MERUS POWER se nachází ve městě Nokia, specializující se na výrobu zařízení kompenzace jalové energie a filtrace vyšších harmonických proudů, zálohovacích zařízení.

www.meruspower.fi

Vlastní kompenzační systémy na platformě  polovodičové technologie STACOM.

Jedná se o aktivní kompenzátory - aktivní harmonické filtry - neboli STATCOMy spolupracující samostatně nebo paralelně s pasivním filtrem. Aktivní filtr je proudový zdroj, který je schopen dodat do sítě jakýkoliv proud v reálném čase. 

Hlavní vlastnosti aktivního harmonického filtru:

dynamická - rychlá kompenzace jalové energie 
dokonalá filtrace harmonických proudů s programovou možností výběru danné harmonické
symetrizace zátěže ( balancér )- vyrovnání nerovnoměrného odběru proudu v jednotlivých fázích ( jednofázový nesymetrický odběr proudu rozloží do symetrického třífázového odběru )  

Dalším zajímavým produktem jsou zálohovací systémy energie v kombinaci aktivního filtru řady UPQ . Jedná se o řešení na zamezení krátkodobých výpadků - poklesů napětí v sítích u koncového odběratele el. energie, které vznikají externími poruchami v distribučních soustavách. Tyto poruchy zpravidla trvají několik desítek až stovek milisekund. Krátkodové poklesy napětí mohou způsobovat problémy ve výrobních procesech u energeticky citlivých zařízení ( CNC centra, speciální výrobní zařízení, servery, technologické procesní linky  ). UPQ jednotka kombinuje vlastnosti aktivního filtru a UPS jednotky  - má krátkodobé uskladnění energie v super kondenzátorech nebo bateriích ( velikost uskladnění = zálohovací doba - zpravidla 1 - 2 sekundy u superkondenzátorů ale i několik minut u baterií ). Při krátkodobém poklesu napětí se zařízení chová jako zdroj pro zátěž, při normálním stavu jako aktivní harmonický filtr.

Tyto zařízení nacházejí uplatnění v soustavách kde podíl celkového harmonického zkreslení napětí  je vysoký a způsobuje problémy se stabilitou napětí a problémy s jalovým výkonem:

elektrické obloukové pece, válcovací tratě
CNC centra
obnovitelné zdroje ( větrné, solární elektrárny )
automobilový průmysl
komerční budovy 
petrochemický průmysl, těžební průmysl  
datacentra
textilní průmysl 
letiště
tiskárenské stroje 
bodové sváření
výroba polovodičů
nemocnice
papírenský průmysl
potravinářský průmysl

Výrobky společnosti lze rozdělit do 3 kategorií:

MERUS řady A a M STATCOM - aktivní harmonické filtry
MERUS SVC - systém plynulé kompenzace
MERUS UPQ - zálohovací zařízení

 


Fotogalerie - MERUS POWER

Meka Pro Installation M Series aDSC_0416 aDSC_0410 A series picture Obrázek6 Obrázek5 Obrázek2 Obrázek1 BEKAERT SLADKO L1 U a I THD bez AF - kopie BEKAERT SLADKO L1 U a I THD s AF - kopie BEKAERT SLADKO pohled 2  x A200 PB + LK - kopie Snímek3 Snímek4 Snímek5 Snímek6

Dokumenty ke stažení

čeština cz English en