Reference - Přístroje nn a vn 0,4kV - 36kV

PC171870

Seps - Slovenská elektrizačná prenosová sůstava

rozvodna Stupava 400/110kV kompenzační tlumivky a proudově omezující reaktory
I. etapa 6 x 15Mvar 10kV + 3 x ztratově omezující reaktory 5000A + II etapa 90Mvar ( 2006 )
II. etapa 6 x 15Mvar 33kV 90Mvar ( 2013 )

rozvodna Rimavská Sobota 400/110kV kompenzační tlumivky
6 x 15Mvar 33kV 90Mvar ( 2016 )


Untitled-1

Čeps - Česká elektrizační přenosová soustava

rozvodna  Sokolnice 400/220/110kV dodávka kompenzačních tlumivek 3x30=90Mvar 33kV

zkratově omezující reaktory pro vlastní spotřeu 250A, 150A Týnec, Sokolnice, Albrechtice, Krasíkov, Řeporyje, Kletné, atd.


Obrázek1

ŽSR - Železnice Slovenskej Republiky

Realizace 8 stanic pro slovenské železnice - filtračně kompenzační zařízení 2 x 6Mvar ( filtr 3 harmonické a 5 harmonické, dekompenzační větev, kompenzační bloky )

trakční napájecí stanice:

Galanta, Zohor, Jablonica, Nové Město nad Váhom, Trnava, Banská Bystrica, Kozárovce, Hronská Dúbrava, Půchov


20160129_132729

Čeps - Česká elektrizační přenosová soustava

Zprovoznění terciární kompenzace TS Řeporyje 3 x 15Mvar 12kV ( 2014 )


WP_20141210_001

SLOVALCO - hlinikárna - kompenzace 110kV

Naše společnost ve spolupráci s ALSTOM SK úspěšně koncem roku 2014 uvedla do provozu unikátní filtračně kompenzační zařízení pro jednoho z největších slovenských spotřebitelů energie SLOVALCO Žiar nad Hronom. Jedná se o dva pasivní filtry laděné na 5 a 11 harmonické a výkon obou filtrů je roven 64Mvar při napětí 120kV a vzhledem k neměnému odběru elektrické energie jsou filtry pevné - bez regulace.

Součástí smlouvy byly následující služby: 

1) návrh komponentů filtračně kompenzačního zařízení - FKZ ( kondenzátory, filtrační tlumivky )

2) dodávka a montáž jednotlivých prvků ( formou subdodavatele )

3) dodávka a montáž ochran ARCTEQ - s možností vyhodnocovat proudy jednotlivých harmonických = chránění přetížení filtrů

4) projektová dokumentace, TI, úřední zkouška

5) měření celkového harmonického zkreslení napětí THDu a jeho vyhodnocení

6) posouzení spínacích komor vypínačů FKZ stávající zapozdřené rozvodny 110kV

7) posouzení - modely  impedanční  charakteristiky obvodu ( stávající / nové FKZ ) a modely sítě při různých provozních režimech spotřeby a napájení.


čeština cz English en