SLOVALCO - hlinikárna - kompenzace 110kV

Naše společnost ve spolupráci s ALSTOM SK úspěšně koncem roku 2014 uvedla do provozu unikátní filtračně kompenzační zařízení pro jednoho z největších slovenských spotřebitelů energie SLOVALCO Žiar nad Hronom. Jedná se o dva pasivní filtry laděné na 5 a 11 harmonické a výkon obou filtrů je roven 64Mvar při napětí 120kV a vzhledem k neměnému odběru elektrické energie jsou filtry pevné - bez regulace.

Součástí smlouvy byly následující služby: 

1) návrh komponentů filtračně kompenzačního zařízení - FKZ ( kondenzátory, filtrační tlumivky )

2) dodávka a montáž jednotlivých prvků ( formou subdodavatele )

3) dodávka a montáž ochran ARCTEQ - s možností vyhodnocovat proudy jednotlivých harmonických = chránění přetížení filtrů

4) projektová dokumentace, TI, úřední zkouška

5) měření celkového harmonického zkreslení napětí THDu a jeho vyhodnocení

6) posouzení spínacích komor vypínačů FKZ stávající zapozdřené rozvodny 110kV

7) posouzení - modely  impedanční  charakteristiky obvodu ( stávající / nové FKZ ) a modely sítě při různých provozních režimech spotřeby a napájení.

čeština cz English en