Synchronizované spínání

Spolupracujeme se společností VIZIMAX Kanada, která se specializuje na výrobu synchronizačních zařízení. Vyrábí a dodává speciální synchronizační jednotky, které eliminují negativní přechodové děje při manipulacích silových prvků do soustavy ( zapínání a vypínání ). 

Problematické spínání je u následujících zařízení:

  • transformátory ( výkonové, blokové, pecní )
  • kompenzační tlumivky
  • kondenzátorové bloky
  • problematické přenosové vedení

Nesynchronizované spínání způsobuje:

  • vyšší opotřebení komor vypínače - snížení živostnosti
  • snižení živostnosti transformátorů, tlumivek, přístrojových transformátorů
  • manipulace negativně ovlivňuje ostatní účastníky v přenosové / distribuční soustavě svými přechodovými jevy ( poklesy napětí, kývání sítě,  atd. )

Instalací synchronizovaného zařízení výše popsané jevy zcela eliminuje a tím zákazník získá vyšší živostnost a spolehlivost zařízení. Jeho instalace má své  ekonomické výhody - díky inteligentnímu synchronizovaného zapínání je možné častěji zapínat a vypínat výkonový transformátor bez snížení živostnosti transformátoru a vypínače a tím šetřit činné ztráty například u obnovitelných zdrojů, přečerpávacích elektráren, špičkovacích elektráren, elektrické trakce, apod.    


Dokumenty ke stažení

čeština cz English en