Elektro činnosti

Nabízíme specifické elektro služby. V některých případech jsou součásti dodávky nabízených produktů.

projekční činnost elektro ( Autocad, Eplan )
návrh kompenzačních rozvádečů ( silové a ovládací zapojení, rozmístění prvků, specifikace materiálu )
silové hlavní rozváděče (  ovládací zapojení, rozmístění )
návrh pasivních a aktivních filtrů - filtračně kompenzačních zařízení
návrh systémů chránění,
návrh - projekce havarijních zábleskových ochran HZO
projekt skutečného vyhotovení stávajících elektro zařízení
projekty trafostanic vysokého napětí, projekty elektických vedení - přípojky
projekty trafostanice pro stavební povolení

analýza elektrických sítí od 0,4kV do 420kV ( měření kvality sítě )
30 přenosných analyzátorů sítě CHAUVIN ARNOUX C.A.8334 a 8336 dále 1 ks ELCOM ENA 330
bilance odběrů P,Q,S, účinník, frekvence, krátkodobé poklesy sítě - mikrovýpadky - flikry, analýza vyšších harmonických napětí a proudu, celkové zkreslení napětí a proudu ( zpětné vlivy ) a ostatní parametry podle EN 50160
přechodové děje při zapínání / vypínání transformátorů, elekrických pecí, válcovacích tratí apod.
přechodové děje nestandardních událostí distribuční sítě 
elektromagnetická kompatibilita EMC
zpracování protokolu naměřených výsledků s návrhem řešení

matematické modely sítí - simulace sítě programem NEPLAN360
zkratové poměry
návrh selektivity ochran
harmonická analýza - šíření vyšších harmonických v síti
kalkulace energie záblesku
zatížení sítě - toky energií
chování soustavy při startu motoru - kývání sítě
selektivita distanční ochran
simulace chování energo soustavy při různých provozních stavech zapojení soustavy.

parametrizace mutlifunkčních digitálních a analogových ochran
univerzálně konfigurace ochran výrobců:
ABB, SIEMENS, SCHEIDER ELECTRIC ( SEPAM a MICOM ), ALSTOM, SEL, VAMP, ARCTEQ, aj.
sekundární a primární zkoušky ochran
zkušební přístroje Sverker a Omicron
periodická revize ochran ( kontrola funkčnosti chránění, vypínacích cest, komunikačních cest )
projekt nastavení ochran
vypracování protokolu

měření kapacit kondenzátorů, indukčnost a odpor
protokol o naměřených hodnotách - porovnání s hodnotami z kusové zkoušky

termovize přístrojem FLIR E60
tepelné snímkování silových přístrojů
termovize elektrických spojů, fotovoltaických panelů
protokol o naměřených hodnotách

revizní činnost
revidujeme elektrozařízení nn a vn
výchozí a periodické revize
revizní zpráva

měření částečných výbojů transformátorů do 50kV
metoda částečných výbojů suchých a olejových transformátorů u zákazníka, dále vn kabelů při provozu - není nutnost odstavení zařízení
určení - predikce havárie transformátorů/izolace ( plánovaná živostnost )
analýza ztrát naprázdno a ztrát nakrátko ( připravujeme )
protokol o naměřených hodnotách

provoz a údržba elektro zařízení - náhradní díly
provozujeme 13 trafostanic vn/nn
cca 12MW fotovoltaických elektráren v ČR a SK
zajištujeme kompletní činnost ( provoz, údržbu ) na špičkové úrovni
lokální dispečing elektroprvků, střídačů a bilance výroby a spotřeby, EZS systém, sběry dat
opravy fotovoltaických panelů ( výměna bypass diod )
opravy fotovoltaických střídačů ( SMA a KACO decentrální )
oprava průmyslové elektroniky 
průmyslové mytí fotovoltaických panelů

čeština cz English en