Pilotní instalace aktivních filtrů

10 - 2015

První instalace aktivních filtrů finského výrobce Merus Power 2 x 200A u zákazníka, který má velké problémy s procentuální úrovní vyšších harmonických proudu a napětí. Jedná se o výrobní závod, který je napájen z úrovně 22kV, s velkým počtem regulovaných pohonů. Zákazník provozuje hrazené kompenzační rozváděče. Vzhledem k vysoké úrovni vyšších harmonických generovanými frekvenčními měniči není schopen instalované kompenzátory provozovat. Naše pilotní instalace a analýza sítě ( před a poinstalační ) dokazují správnou vhodnost použití aktivních filtrů a pozitivní vliv na energo soustavu. Celkové zkreslení proudu THDi se snížilo z 39% na 3,3%, napětí THDu z 6,4% na 5,7%. Zákazník je schopen opětovně provozovat hrazenou kompenzaci a vyhnout se penalizacím za nedodržení předepsaného účinníku. Vzhledem k provozování dalších 20 ks transformátorů, kde se nachází stejný problém s výšími harmonickými je snížení celkového zkreslení napětí menší, je proto žádoucí aktivní filtry instalovat i na další transformátory.  


Fotogalerie - Pilotní instalace aktivních filtrů

průběh sinusoidy napětí a proudu bez instalace aktivního filtru průběh sinusoidy napětí a proudu s instalací aktivního filtru foto aktivních filtrů Merus Power 2 x 200A

čeština cz English en