Reference

Reference jsou pro nás velmi důležitou informací, kterou chceme sdělit naším stávajícím a potenciálním novým zákazníkům. Proto si Vás dovolujeme informovat o jednotlivých dodávkách se stručným popisem realizace. Pro přehlednost jsme rozdělili tyto informace do jednotlivých roků. Vzhledem k tomu že firma zahájila svoji činnost bezmála před 25 lety, nebudeme Vám schopni sdělit všechny zrealizované dodávky a proto se zaměříme na poslední roky. V případě dotazů jsme k dispozici podat informace za delší časové období.

čeština cz English en